Let’s experiment!

Donem per acabat aquest curs escolar tot introduint-nos a la ciència a partir de dues activitats. Primer de tot vam treballar el concepte de flotabilitat d’alguns materials. Per a fer-ho, vam ficar en aigua unes culleres de fusta i unes altres metàl·liques tot observant que mentre les culleres metàl·liques s’enfonsaven (sinking) les de fusta flotaven (floating). El següent i últim experiment que vam fer va ser veure com el paper era capaç d’absorbir aigua (absorbing) mentre que el paper de plàstic era repelen a l’aigua (repelling).

Swimming pool time!

Donem per estrenada la temporada de piscina amb aquest recull d’imatges on podeu veure com les nostres big giraffes experimenten i juguen amb l’aigua tot passant-s’ho d’allò més bé!!! Fins i tot, ens hem refrescat a la piscina gran!!!

Finalment cal dir que, durant tota aquesta setmana hem estat aprenent vocabulari relacionat amb el tòpic del summer. Algun del vocabulari treballat a l’aula que hem après ha estat el següent: swimsuit, sandals, towel, sunglasses, suncream, goggles…

It’s summer!

Tal i com podeu veure, les nostre little giraffes s’endincen a l’última estació que ens queda per treballar: The Summer! Per fer-ho, realitzen un mural tot treballant, a partir de l’experimentació a través de la pintura amb ditets i moldes diversos, vocabulari relacionat amb aquesta estació: sun, sea, beach, ship…

Mireu quin mural, com a producció final, més creatiu!